Diagnosticarea generală a automobilelor. (DRPCIV)Diagnosticarea generală a automobilului se face pentru a constata dacă el mai poate fi sau nu exploatat, cu alte cuvinte dacă răspunde cerinţelor de performanţă, securitate şi ecologice. În ceea ce priveşte performanţele, parametrii de diagnosticare utilizaţi sunt puterea la roată şi consumul de combustibil. Normele de securitate a circulaţiei impun ca parametrii de diagnosticare spaţiul de frânare sau deceleraţia, adâncimea profilului pneurilor şi jocul direcţiei. Parametrii care reflectă impactul automobilului cu mediul sunt concentraţia emisiilor chimice (oxid de carbon, hidrocarburi, oxizi de azot), densitatea fumului la eşapament şi nivelul de zgomot.
Aparatura şi tehnologia procedeelor de măsurare a parametrilor de diagnosticare enumaraţi sunt descrise în lucrările de profil. De aceea, vom face numai unele referiri mai puţin cunoscute la normele şi metodele de măsurare a consumului de combustibil şi a concentraţiei de noxe la eşapament. În legătură cu consumul de combustibil, ca parametru de diagnosticare generală el se exprimă cel mai adesea în litri la suta de kilometri sau kilometri rulaţi pe litrul consumat la o viteză stabilită. Valorile sale sunt influenţate de starea mai multor agregate ale vehiculului – fapt care conferă, de altfel, caracterul său de generalitate şi utilizare în diagnosticarea generală. Dar, în acelaşi timp, rezultatele măsurării sale depind şi de unii factori de mediu sau de exploatare: calitatea acoperirii drumului, unghiul de pantă, intensitatea şi direcţia vântului, viteza de rulaj, încălcarea maşinii şi altele. Practic, probele se fac pe poligoane special amenajate cu vehiculul încărcat la nivel nominal, începându-se cu viteza maximă care trebuie atinsă şi stabilizată pe distanţa de 1 kilometru în care se efectuează înregistrările. Porţiunea de traseu se parcurge în ambele sensuri. Apoi viteza este coborâtă cu 10-20 km/h şi măsurătorile se repetă, până la limita de viteză minimă a etajului respectiv. După prelucrarea datelor rezultă o familie de curbe care arată consumul de carburant în funcţie de viteză, având ca parametru etajul cutiei de viteze. Din acest grafic se extrag valorile de control pentru priza directă la vitezele de rulaj indicate de constructori; compararea lor cu limitele prevăzute în cartea tehnică conduce la concluziile corespunzătoare privind starea automobilului.
O astfel de apreciere a consumului nu este însă suficient de semnificativă pentru exploatarea reală a vehiculelor, în care regimurile tranzitorii, cărora le este specifică variaţia largă a turaţiei motorului, deşi au un caracter temporar, intervin foarte frecvent. De aceea, pot apare situaţii când un automobil care are în exploatare un consum mic datorită înaltelor calităţi economice în regimurile de accelerare şi decelerare, după graficul de drum întocmit aşa cum s-a descris, va fi apreciat ca având consum ridicat sau invers. Astfel de situaţii se produc când îmbogăţitorul şi pompa de benzină sunt reglate corect, dar sistemul principal şi cel de mers încet prezintă mici defecţiuni.

Numele meu este Ovidiu, iar din când în când mai scriu câte un articol din domeniul auto pentru bloggeri şi pentru cei pasionaţi de automobile. Pentru moment, mă ocup de un site de legislaţie rutieră, creat special cu scopul de a ajuta elevii şcolilor de şoferi pentru a se pregăti de examenul de teorie DRPCIV.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu